STÖRRE LUFTBYTE MED AKTIVA FILTER ÖKAR SÄKERHETEN OMBORD

Våra turistbussar har helautomatiska luftkonditioneringssystem installerade som standard, det bidrar avsevärt till att öka passagerarnas säkerhet. Detta beror på att de minskar infektionsrisken genom att snabbt byta luft.

Vid en utomhustemperatur mellan 8 och 26 grader använder AC:n maximalt med frisk luft, det vill säga mellan 80 och 100 procent. Därmed byts luften inne i bussen ut på en tid av cirka en till två minuter. Vid högre och lägre utomhustemperatur fungerar AC:n i ett läge där en del av luften inne i bussen återanvänds och blandas med frisk luft. Då förnyas luften inne i bussen var fjärde minut.

I de bussmodeller* där det är möjligt har vi installerat nya aktiva filter som ökar effektiviteten ytterligare hos luftkonditioneringssystemen. Dessa flerskiktade och högpresterande partikelfilter har dessutom ett antiviralt funktionellt skikt som filtrerar de finaste aerosolerna. Bevis på dessa antivirala egenskaper i enlighet med ISO 18184 tillhandahålls genom fysiska tester och mikrobiologiska undersökningar. De nya effektiva filtren som nu installerats ökar tryggheten ombord men naturligtvis råder fortfarande samma ansvar som tidigare. Stanna hemma om du är sjuk, res endast om du är symtomfri.

– Genom att man använder högpresterande partikelfilter är koncentrationen av aerosoler mycket låg, även om luftkonditioneringen är ställd så att den återanvänder luften i kupén. Till och med efter fyra timmar i bussen uppnås inte det kritiska värdet på 3 000 aerosoler som anses orsaka infektion, säger professor Martin Kriegel, chef för institutet Hermann Rietschel Institute vid Technical University of Berlin som utfört en studie kring aerosolkoncentrationen i turistbussar. Källa: Klicka här

* Turistbussar av märket Mercedes-Benz och Setra.

I de turistbussar som inte är av märket Mercedes-Benz och Setra har vi installerat desinfektionsenheten ECO3, en enhet som kontinuerligt producerar ozongas som rengör luften och minskar mängden partiklar och organiska ämnen på alla ytor den kommer i kontakt med.
Det ger en omfattande desinficering av bussens inredning och är ett av de mest effektivaste sätten att skydda alla ombord från bakterier och virus.