Tidtabeller
All trafik som bedrivs av Mohlins Expressbuss, Härjedalingen och MasExpressen, tar paus från och med den 12 april 2021. Vår förhoppning är att starta upp trafiken igen under vecka 24. Restriktionerna som infördes den 14 februari 2021 med stöd av nya pandemilagen, innebär att de som erbjuder långfärdsresor över 15 mil får boka max 50 % av bussens kapacitet, detta beslut gäller till utgången av maj 2021. Beslutet gör det inte möjligt för oss att bedriva expressbussverksamhet under dessa premisser och vi har därför valt att pausa trafiken medan vi inväntar nya besked från regeringen och ansvariga myndigheter.


Anmäl dig gärna till våra nyhetsbrev för att ta del av de senaste nyheterna.
Härjedalingens nyhetsbrev | MasExpressens nyhetsbrev